Gratis Adviesgesprek (2024)

Klik op onderstaande knop en vraag direct een gratis adviesgesprek aan!

Gratis Adviesgesprek (1)

In ons gezondheidscentrum helpen wij elke dag mensen weer naar een normaal leven…

Gratis Adviesgesprek (2)

Gratis Adviesgesprek (3)

Dokter Isabelle Arts

Arts Functionele geneeskunde
AGB code: 84025212
BIG nummer: 59046 270501
Aangesloten bij Instituut voor Functionele Geneeskunde
ISO 9001:2015 Gecertificeerd

Gratis Adviesgesprek (4)

Gratis Adviesgesprek (5)

Tim Kors MSc

Therapeut functionele geneeskunde en orthom*oleculaire geneeskunde
AGB code: 90036368
Aangesloten bij Instituut voor Functionele geneeskunde
Aangesloten bij MBOG
AGB codepraktijk Newmedix: 37058700
ISO 9001:2015 Gecertificeerd

Ja, Ik wil bespreken of jullie mij kunnen helpen

Wat onze klanten zeggen

Door de behandeling bij Newmedix voel ik me stukken beter, ik ben een stuk minder vermoeid en ook de ontstekingen in mijn lichaam zijn veel minder. Voordat ik bij de kliniek terecht kwam via een kennis, was ik al 3 jaar aan het zoeken naar de oorzaak van mijn vermoeidheid via de huisarts en via het ziekenhuis. Ik kreeg medicijnen, maar die hielpen niet en mijn klachten werden alleen maar erger. Ze vonden uiteindelijk wel een ontsteking op mijn urinewegen in het ziekenhuis, maar ook na de behandeling van dit probleem, verdwenen mijn klachten niet. Ik liep heel wat af, probeerde ook Chinese acupunctuur, maar ook dat hielp niet. Ik ben zeer tevreden over de behandeling van mijn chronische vermoeidheid bij Newmedix, omdat de therapeut de echte oorzaken heeft weten te ontdekken en ook behandeld heeft. Wel vind ik het jammer dat deze behandeling niet beschikbaar is binnen de reguliere gezondheidszorg en dan ook niet vanuit het basispakket vergoed wordt. Het helpt goed, ik ben eindelijk van mijn klachten af, en het zou goed zijn als deze behandeling voor chronische vermoeidheid voor iedereen beschikbaar zou worden." -Voel me stukken beter "Sinds mijn behandeling van CVS bij Newmedix gaat het stukken beter met mij. Ik ben minder vermoeid, zit beter in mijn vel en mijn gewicht is stukken beter (ik kampte met ondergewicht). Ik ben erg tevreden over de mogelijkheden die de kliniek mensen biedt en vindt dat hun oplossingen goed werken. Ik heb ook al andere mensen naar de kliniek doorverwezen. Ook stel ik het erg op prijs dat ik zelfs door de kliniek weer doorverwezen ben naar een andere arts, die mij ook weer verder op weg heeft weten helpen. Zo heb ik het gevoel gekregen dat ik in goede handen was.

Ik ben bij Newmedix terecht gekomen na het lezen van het boek van prof Maes, ' Nooit meer moe'. Ik herkende de symptomen die hij in het boek beschrijft en heb een afspraak gemaakt om te kijken of hij me kon helpen om van mijn chronische vermoeidheid af te komen. Zelf wist ik al veel over lekkende darm en gezonde levensstijl maar dat was bij mij helaas niet voldoende om van mijn klachten af te komen. Samen met Tim Kors en Prof Maes heb ik de nodige onderzoeken laten verrichten en daar kwam uit dat een aantal bloedwaarden ver boven normale waarden waren. Door het gebruik van bepaalde supplementen, stress aan te pakken, gezonde voeding en adviezen van prof Maes en Tim Kors kan ik weer normaal functioneren en ben ik een gelukkig mens met energie. Ik heb 6 jaar lang een zoektocht gehad naar wat er precies aan de hand was. De 'normale' wetenschap zegt eenvoudig: we weten het niet, leer er maar mee leven! Ik ben blij dat ik verder ben gaan zoeken en uiteindelijk een echte gezonde levenstijl vol met energie heb mede dankzij de mensen bij Newmedix! Ik kan alle mensen met diverse klachten en geen oplossing via de ' normale weg' kunnen vinden eens te gaan praten bij Newmedix. Het heeft mijn leven positief veranderd.

Ik ben ongeveer een jaar geleden bij Newmedix terecht gekomen met zeer ernstige vermoeidheidsklachten. Ik was een paar jaar daarvoor burn-out geraakt en ik voelde me weer terug bij af; door jarenlange stress kon mijn lijf niet meer. Ik was ten einde raad en ben heel dankbaar dat Newmedix mij serieus heeft genomen; mijn klachten bleken een ook een lichamelijke oorzaak te hebben en in het beeld van cvs te passen. Die vermoeidheid zat dus niet alleen in mijn hoofd...ik voelde me direct gehoord door Tim Kors en Professor Maes. Ook werd er steeds alle tijd genomen voor duidelijke uitleg en is er persoonlijke betrokkenheid vanuit het vriendelijke team. Tot nu heeft de ingestelde behandeling voor veel verbetering gezorgd; mijn depressieve klachten zijn onder controle en ook is mijn lijf minder opgejaagd en heb ik minder spierpijn. Ik ben er nog niet helemaal, maar doordat mijn lijf in zoverre is hersteld kan ik nu een volgende fase ingaan: conditie-en krachtopbouw om uiteindelijk weer te participeren in de maatschappij. Dit had ik een jaar geleden nooit durven dromen!!! Ik geloof sterk dat onze Westerse 'stress' wereld toe is aan deze nieuwe invalshoeken ter verbetering van onze gezondheid en ter bevordering van het zelfherstellend vermogen van ons lichaam. Ik ben heel dankbaar dat ik bij Newmedix terecht ben gekomen en zou hen zeker aanbevelen bij patiënten die vastlopen of niet gehoord worden in het reguliere zorgsysteem of mensen die voelen dat alleen mentale ondersteuning bij burn-out, cvs of depressie niet genoeg is; hoofd, hart en lijf kunnen niet los van elkaar worden gezien en dat snapt Newmedix juist heel goed!

Voordat ik bij jullie kliniek kwam, had ik enorm last van vermoeidheidsklachten. Ik kon gewoon niks meer, maar kon ook niet vinden wat er aan de hand was. Ik heb van alles geprobeerd en allerlei advies en hulp ingeroepen maar zonder resultaat. Door de behandeling van mijn vermoeidheid bij jullie kliniek is mijn vermoeidheid enorm verminderd. Ik kon gewoon ineens weer dingen doen en dat vond ik heel erg fijn. Ook mijn slapeloosheid is verbeterd en daar gebruik ik nu melatonine voor. Gezien mijn ervaringen in de kliniek en hoe ik er behandeld werd, zal ik andere mensen zeker adviseren hier naartoe te gaan. Ik ben blij dat ik hier serieus genomen werd, want als ik de kliniek niet gevonden had, was het met mij misschien wel heel anders afgelopen.

Lees meer evaringen

Ja, Ik wil bespreken of jullie mij kunnen helpen:

Gratis Adviesgesprek (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated:

Views: 6203

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.